Refinansowanie kredytu czy to problem a może okazja?

W aktualnym kształcie ustawy antylichwiarskiej niewielu firmom pożyczkowym opłaca się przedłużanie spłaty zobowiązania, ponieważ i tak za operację zarabia się niewiele lub wcale, zależnie od zastosowanych dotychczasowych kosztów. W ustawie obowiązuje limit kosztów pozaodsetkowych znacząco ograniczający przedłużanie pożyczek.

Refinansowanie to nowe rolowanie?

Jedna z najczęściej zgłaszanych spraw do rzecznika finansowego to właśnie nadmierne koszty przy refinansowaniu pożyczek. Kredyt refinansowy zaciągany najczęściej przez pośrednika to to dodatkowo płatne zobowiązanie powiązane z dodatkowymi formalnościami. Na rynku spotyka się praktyki, w których kredytodawca obsługuje zarówno pożyczki podstawowe, jak i refinansowe, a tym samym obchodzi przepisy o limicie kosztów pozaodsetkowych. W dalszym ciągu konsumenci decydują się na takie podejście, ponieważ spotkanie z firmami windykacyjnymi to znacznie gorsze rozwiązanie, do tego zakładające praktycznie nachalny kontakt z odpowiedzialnymi za odzyskanie wierzytelności. car-1149997_640.jpg

Ocena struktury kapitałowej pożyczkodawcy

Analiza refinansowania kredytu konsumpcyjnego powinna uwzględniać strukturę całej grupy kapitałowej najczęściej widoczną w ogólnodostępnych bazach informacji gospodarczej. Kiedy masz wątpliwości. Ustawodawca limitem kosztów pozaodsetkowych chciał wyeliminować rolowanie zadłużenia, które wpędzało wielu klientów w prawdziwą spiralę zadłużenia. Teraz termin rolowania zastąpiło w niektórych przypadkach refinansowanie.

Jak działać po wykryciu nieprawidłowości w związku z refinansowaniem?

Przy wykryciu oszustwa, czy złych warunków refinansowania, które nie pokrywają się z prawem możesz się zgłosić do rzecznika finansowego, do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także przedstawić reklamację, usunąć się z umowy w okresie 14 dni. Większość mało etycznych działań firm pożyczkowych rozwiązuje bezpośrednia interwencja prowadzona przez urzędnika.

Kluczowa prawidłowa ocena narzędzia restrukturyzacyjnego

Refinansowanie to dobre narzędzie pod warunkiem świadomego stosowania i wykluczenia podmiotów wykorzystujących podejrzane struktury kapitałowe, gdzie tak naprawdę wierzyciel się nie zmienia.

They posted on the same topic

Trackback URL : http://www.wybieramy-kredyt.pl/index.php?trackback/19

This post's comments feed