Wednesday, March 8 2017

Jak banki radzą sobie z trudnymi klientami?

cashbox-1643007_640.jpg Instytucje bankowe znane są przede wszystkim z tego, że udzielają kredytów lub pożyczek klientom. Inne formy usług są drugorzędne jeśli chodzi o skojarzenia z bankami funkcjonujące wśród konsumentów. Kredyty gotówkowe, i nie tylko gotówkowe to odpowiedzialne zobowiązanie finansowe, z którym wielu kredytobiorców sobie nie radzi na skutek nagłego pogorszenia własnej sytuacji finansowej. Bankowcy, którzy już uczestniczyli w procesie przezwyciężania jakiegoś trudnego kredytu (lub jeszcze lepiej kilku trudnych kredytów) i sami mieli kłopoty z opornymi kredytobiorcami, nie tylko mogą służyć dobrą radą, ale też mogą wziąć na siebie ciężar negocjacji (często nieznana osoba trzecia o widocznym autorytecie może bardziej skutecznie wciągnąć kredytobiorcę do współpracy, zdobywając od niego istotne informacje). Pomocą służyć też mogą wewnętrzni rewidenci banku: ludzie ci z pewnością pomogą w ustalaniu takich elementów finansowych jak: dokonywanie zakupów, formy płatności, akceptacja i ściąganie należności, stosowane środki kontroli wydatków. Mogą oni również pomóc w ustaleniu statusu należności i zobowiązań przedsiębiorstwa oraz finansowego aspektu kondycji zapasów. Bardzo pomocne będą też firmy audytorskie: zasadniczo pokryć one mogą całkowicie obszar pomocy kontrolerów wewnętrznych banku, oferując zarazem usługi bardziej szczegółowe, obejmujące inne aspekty kondycji kredytobiorcy. Mogą one zarekomendować nowe systemy i środki kontroli finansowej oraz asystować przedsiębiorstwu w ich wprowadzaniu; mogą stworzyć na potrzeby banku i kredytobiorcy stosowne procedury sprawozdawcze zapewniające przepływ wiarygodnej informacji w przyszłości.

Użyteczni też będą konsultanci (firmy konsultingowe): albo wspomogą oni starania wspomnianych „pomocników” albo podejmą się omówionych czynności samodzielnie lub też świadczyć będą jeszcze inne usługi. Wiele firm konsultingowych może zająć się kompleksową obsługą potrzeb wynikających z trudnych kredytów: głębokie wejście w problem oraz w jego przyczyny, przedstawienie perspektywy ustalania możliwych rozwiązań, ocena potencjału i braków kadry kierowniczej kredytobiorcy, analiza organizacyjnych niewydolności i planów, konstruowanie finansowych prognoz i przepływów gotówkowych, planowanie długofalowej żywotności przedsiębiorstwa, czy też wzięcie na siebie całości ciężaru kierowania procesem przezwyciężania trudnych kredytów. Często kredytobiorca jest zadowolony z obserwacji i chętnie współpracuje, a czasami sytuacja jest odwrotna. W podbramkowej sytuacji klienci często nie reagują na przedstawiane sugestie lub propozycje; zamykają i przenoszą rachunki bankowe, udzielają wymijających odpowiedzi na bezpośrednie pytania. Zdarza się i tak, że kredytobiorca mający problem ze spłatą podejmuje próby szantażowania banku w postaci np. sugestii, że jeśli bank nie zmieni stosunku do przedsiębiorstwa, to może ono utracić intratne kontrakty.

page 2 of 2 -